×
Home Iniciar sesión Solicite su cita Registro ¿Cómo funciona? Requisitos Técnicos Aviso Legal Política de privacidad

Oficina de Turismo Virtual

Bienvenidos a Oficina de Turismo Virtual


Oficina de Turismo Virtual

Solicite su cita en Oficina de Turismo Virtual


listado de contratos
datos contrato seleccionado
puestos del contrato seleccionado

Oficina de Turismo Virtual

Registro/Modificación de los datos del sitio Oficina de Turismo Virtual


Oficina de Turismo Virtual

Iniciar sesión en Oficina de Turismo Virtual


SOLICITE SU CITA CON NOSOTROS

Se recomienda iniciar sesión para solicitar su cita de manera correcta


Oficina de Turismo Virtual

Creación/Edición y Borrado de contratos en Oficina de Turismo Virtual


contratos

Oficina de Turismo Virtual

Listados (Contratos/Usuarios/Atenciones/Puestos/Créditos) en Oficina de Turismo Virtual


   * ¡Aviso! solo debe elegir uno de los campos entre país, provincia y localidad.
 
* Aviso!: En los campos Nombre, NIF/CIF/PASS y Email puede teclear una subcadena que se buscará en el campo corespondiente de la base de datos.
  

 

 


Oficina de Turismo Virtual

¿Que se necesita para hacer una Videoconferencia?


*Els requisits bàsics per a fer una videoconferència són: Un PC, tablet o mòbil compatible amb la plataforma./ *Los requisitos básicos para hacer una videoconferencia son: Un PC, tablet o móvil compatible con la plataforma. / The basic requirements to make a videoconference are: A PC, tablet or mobile compatible with the platform

Nota: L`aplicació de les videoconferències actualment, funciona en PC`s i MAC i només està suportada pels navegadors Chrome, Mozilla Firefox i Chromium. En vaig moure`ls i tablets funciona amb sistema Android/iOS. / Nota: La aplicación de las videoconferencias actualmente, funciona en PC`s y MAC y sólo está soportada por los navegadores Chrome, Mozilla Firefox, Chromium. En moviles y tablets funciona con sistema Android/iOS. / Note:The videoconferencing application currently works on PC`s and MAC and is only supported by Chrome, Mozilla Firefox and Chromium browsers. On mobiles and tablets it works with Android system and iOS.

Els requisits bàsics per a tindre una bona experiència són una webcam i micròfon compatibles preferiblement HD. No obstant si els sorgix qualsevol fallada tècnica poden contactar amb nosaltres i els tractarem d´ayudar. / Los requisitos básicos para tener una buena experiencia son una webcam y micrófono compatibles preferiblemente HD. No obstante si les surge cualquier fallo técnico pueden contactar con nosotros y les trataremos de ayudar./ The basic requirements to have a good experience are a webcam and compatible microphone preferably HD. However if any technical failure arises you can contact us and we will try to help.


Oficina de Turismo Virtual

Créditos y pagos del sitio Oficina de Turismo Virtual